Diàleg 1. Análisi de l’abordatge amb i per a les famílies dels adolescents