Forn de teatre Pa’tothom

DADES DE CONTACTE
Persona responsable: Forn de teatre Pa’tothom
Adreça i població: C/ de la Lluna 5, baixos. 08001 Barcelona
Telèfon i correu electrònic: 93 442 92 82. info@patothom.org

D’AVUI PER DEMÀ

Context (punt de partida): Raval de Barcelona

Destinataris: Joves de Barcelona

Breu descripció del projecte: Els joves s’endinsen en un projecte anual de formació que acaba en la presentació d’una obra tot fent més èmfasi en el procés que em obtindre resultats. Es vinculen d’una manera personal i no remunerada i segons les seves capacitats, implicació, respecte i progrés aniran formant-se a sí mateixos i el grup. Mitjançant el teatre el jovent pot explicar situacions per a ells importants i debatre amb els altres companys per a trobar per enfrontar-s’hi. Aquest projecte integra moltes accions des d’una perspectiva lúdica tot motivant i activant des de un aprenentatge actiu.

Objectius
  • Dotar als joves d’eines que els hi serveixin per a encarar problemes que tenen, per parlar-ne i analitzar-los. El teatre esdevé un mitjà que permet l’intercanvi d’experiències, de difusió d’idees i com a revulsiu social.
  • Aconseguir que el taller sigui un recurs d’oci. Aquest temps és ideal per a treballar la socialització i per a compensar almenys parcialment la falta d’igualtat d’oportunitats.
  • Aquest apoderament passa també per assumir responsabilitats. Els grans sovint han d’assumir una tasca amb els mes joves o nous tot ajudant-lis a entendre les claus del teatre social.

Metodologia: Teatre de l’oprimit. Fer servir el teatre participatiu com una forma alternativa d’aprenentatge tot treballant els valors i les habilitats socials de les joves.

Temporalització: Durada d’un curs acadèmic 2 vegades per setmana.

Recursos
  • Recursos materials: Material fungible. Pel muntatge de l’obra, es va invertir en recursos plàstics. Recursos escenogràfics. Transport i allotjament. Dietes. Publicitat. 
  • Recursos humans: 1 professionals del Teatre de l’Oprimit. 3 voluntaris, estudiants i/o ajudant. 1 Gestió
  • Recursos infraestructurals: Sala d’assaigs. Tot l’equip de teatre, il·luminació, so… Oficines.

Avaluació i reflexió crítica: Els més castigats per la desocupació, com be es sap, són els joves. Segon un article de “El País” (11-01-14) el 58% d’aturats són menors de 25 anys. Continuant amb la cita del mateix diari ens indica que ara ja s’ha posat també nombres a la seva desesperança. Segons un estudi elaborat pel Centre Reina Sofia sobre Adolescència i Joventut, el 71% dels joves espanyols considera poc o gens probable trobar una feina en el proper any. Un 80% està convençut que haurà de seguir depenent econòmicament de la seva família en el futur. La meitat d’ells estan disposats a acceptar qualsevol ocupació, en qualsevol lloc i amb qualsevol sou. I gairebé un 62% sospesa marxar a l’estranger a la recerca d’oportunitats. En aquest país on des de fa molt de temps els drets són un be de consum, l’exercici de la cultura es torna un al·licient per a fer un pas de cara a entendre el teixit social, les relacions de poder que s’estableixen i com funcionen. Quina és l’estructura que realitza pràctiques per a excloure a una gran part de la població. Quines pràctiques. El teatre exigeix diàleg, cohesió, escolta, solidaritat i empatia. Ens permet equivocar-nos i tornar a començar. S’ha de deixar de parlar de inclusió social i començar a parlar de les pràctiques exclusives. S’ha de inserir socialment a una família que s’ha quedat al carrer perquè ha estat desnonada o s’ha de parlar de la pràctica (delictiva) de desnonar?

Per a més informació (web, blog, material multimedia, etc.)
Web Forn de teatre Pa’tothom
Blog Forn de teatre Pa’tothom
Facebook del Forn de teatre Pa’tothom
Twitter @patothom

Anuncis