Eines d’intervenció en medi obert

LLEIDA – Dimecres 30 d’abril, a les 12h, a l’aula 3.04 de la Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social de la Universitat de Lleida. Av. Estudi General, 4, Lleida.

Glòria Ferrer Georges (educadora social de medi obert)

Aquesta acció formativa vol acostar-se a la metodologia específica de l’acció educativa de carrer en perspectiva generalista, és a dir, intentar respondre les següents qüestions: On treballem? Amb qui treballem al carrer? Com treballem al carrer? Tot i que es puguin fer referència a aspectes relacionats a projectes i accions realitzades, serà per il·lustrar la part més teòrica. Es tracta, doncs, d’una aproximació a la tasca de l’educador/a de carrer des del coneixement que tot i no haver-hi un model establert de treball, assentar directrius esdevé indispensable de cara a desenvolupar les seves pròpies pràctiques.

Inscripcions:
http://www.ceesc.es/
Anuncis