Dispositiu d’Orientació L’Eina

DADES DE CONTACTE
Persona responsable: Sílvia Camps
Adreça i població: C/ Porto, s/n. Badia del Vallès. 08214
Telèfon i correu electrònic: 937294651. scampssoler@gmail.com

DISPOSITIU D’ORIENTACIÓ L’EINA

Context (punt de partida): Neix al curs 2006-07 a partir de les necessitats detectades en les Jornades del PEE (encarar la problemàtica de l’abandonament escolar prematur): Creació de la Comissió, del protocol d’actuació, del dispositiu operatiu i de l’observatori.

Destinataris: Joves de 16 a 25 anys i les seves famílies.

Breu descripció del projecte: Servei d’orientació formativa/professional dirigit als/les joves, adolescents i famílies. La seva funció bàsica és informar, orientar, acompanyar i fer el seguiment dels i de les joves en el procés de recerca d’un itinerari personal que s’adapti a les seves necessitats i interessos.
Durant tot l’acompanyament es persegueix ajudar al jove a crear un projecte de vida, a desenvolupar un objectiu vers el que dirigir les seves accions i oferir un espai de reflexió i de referència sobre aquells aspectes formatius i professionals de les seves trajectòries vitals.
Un element clau de la tasca del servei es treballar molt estretament amb els diferents agents del territori per tal de poder realitzar un millor acompanyament al jovent amb el qual treballem. En especial, hi ha una col•laboració molt estreta amb els Educadors de carrer del municipi. Els dos serveis tenen com a objectiu principal acompanyar el jove en la construcció d’un projecte de vida. Cada un de nosaltres encara aquesta tasca des de perspectives diferenciades i posant èmfasi en aspectes diferents, però totalment complementaris i per tant, les actuacions que realitzem conjuntament es desenvolupen des del treball interdisciplinari i conjunt. Per altra banda, el jove també participa d’aquesta col•laboració i n’és l’eix central.
Per altra banda també es treballa amb els diferents agents del territori per a posar en xarxa les diferents actuacions realitzades. Així treballem conjuntament amb Serveis Socials, Instituts, EAP, Centre de Formació d’Adults, Punt Omnia, servei d’acollida de l’Ajuntament, Tècnics municipals, etc.

Metodologia: El dispositiu parteix d’una perspectiva de treball contextual – dialògica. Posant en el centre de les actuacions al jovent i les seves famílies.
Totes les actuacions que es realitzen parteixen de la idea d’empoderar a les persones en el propi procés de presa de decisions i creació del propi projecte de vida, on el professional acompanya i adapta la seva actuació en funció de les demandes i necessitats del jovent.
Per altra banda el treball en xarxa és un eix fonamental. Les actuacions realitzades es coordinen amb els diferents agents del territori i, necessàriament estan centrades en la persona.
Es treballa de forma individual i grupal, en sessions amb format d’entrevista, trucades telefòniques, contactes via xarxes socials, etc. I es desenvolupa als centres educatius, a l’espai del casal de joves, com a punt d’orientació municipal i a la xarxa.

Temporalització: El dispositiu està en funcionament durant tot el curs escolar.

Recursos: La coordinació de la tècnica d’educació i una persona responsable del seu desenvolupament.
Avaluació i reflexió crítica El servei aten a pràcticament el 100% de la població adolescent del municipi en les actuacions realitzades dins els centres educatius, i més enllà d’això es treballa amb un nombre important de la població adolescent (el darrer curs es va realitzar acompanyament a un total de 120 joves).
Al finalitzar el curs, el 80% de la població amb la que s’havia treballat havien iniciat un procés d’elaboració del seu itinerari personal i havien començat a mobilitzar els recursos necessaris per a poder assolir-lo.

Per a més informació (web, blog, material multimedia, etc.) consulteu la pàgina Facebook de L’Eina

 

Anuncis